คำพังเพย

รักพี่เสียดายน้อง

หมายถึง ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

พจนานุกรมไทย รักพี่เสียดายน้อง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ลังเลใจ, ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: รักพี่เสียดายน้อง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี อวัยวะ ใจ คำกริยา รัก ครอบครัว พี่, น้อง

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ ความรักไม่มีพรมแดน ต้นรักดอกโศก ถ่านไฟเก่า รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา รักนักมักหน่าย รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี รักสนุกทุกข์ถนัด รักเมียเสียเพื่อน ลูกรักอยู่หลังลูกชังอยู่หน้า ไฟสุมขอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รักพี่เสียดายน้อง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"