คำพังเพย

มือใครยาวสาวได้สาวเอา

หมายถึง แข่งกันในการเอาผลประโยชน์

หมายถึง ใครมีกำลังความสามารถมากกว่าก็กอบโกยเอาไปได้มากกว่า, ใครดีใครได้

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: มือใครยาวสาวได้สาวเอา หมายถึงอะไร?, หมายถึง แข่งกันในการเอาผลประโยชน์ อวัยวะ มือ
  • คำพังเพย: มือใครยาวสาวได้สาวเอา หมายถึงอะไร?, หมายถึง ใครมีกำลังความสามารถมากกว่าก็กอบโกยเอาไปได้มากกว่า, ใครดีใครได้ อวัยวะ มือ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จับปลาสองมือ ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน ทีเขาทีเรา น้ำกลิ้งบนใบบอน ปากว่ามือถึง มืออยู่ไม่สุข มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ม้าดีต้องมีพยศ ลูกผีลูกคน เด็กดอกฟ้า เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น แตงร่มใบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มือใครยาวสาวได้สาวเอา"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"