คำพังเพย

พายเรือในอ่าง

หมายถึง คิด พูด หรือทำวกวนกลับไปกลับมา

พจนานุกรมไทย พายเรือในอ่าง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. คิด ทํา หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: พายเรือในอ่าง หมายถึงอะไร?, หมายถึง คิด พูด หรือทำวกวนกลับไปกลับมา ยานพาหนะ เรือ หมวด ยานพาหนะ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จระเข้ขวางคลอง ชักใบให้เรือเสีย ติเรือทั้งโกลน น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ พูดเป็นนัย มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เหยียบเรือสองแคม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พายเรือในอ่าง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"