คำพังเพย

ปลาข้องเดียวกัน

หมายถึง คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน

พจนานุกรมไทย ปลาข้องเดียวกัน หมายถึง:

  1. (สํา) น. คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ปลาข้องเดียวกัน หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน คำนาม คน สัตว์ ปลา

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ข้าวใหม่ปลามัน คดในข้องอในกระดูก จับปลาสองมือ น้ำถึงไหนปลาถึงนั่น ปลากระดี่ได้น้ำ ปลาหมอตายเพราะปาก ปลาหมอแถกเหงือก ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาได้น้ำ ปลูกพืชย่อมหวังผล ปิ้งปลาประชดแมว ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปลาข้องเดียวกัน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"