คำพังเพย

บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น

หมายถึง รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน

หมายเหตุ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น

พจนานุกรมไทย บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น หมายถึง:

  1. (สํา) ก. รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน, รู้จักถนอมนํ้าใจไม่ให้ขุ่นเคืองกัน, บัวไม่ให้ชํ้า นํ้าไม่ให้ขุ่น ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น หมายถึงอะไร?, หมายถึง รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน หมายเหตุ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น อวัยวะ ใจ ธรรมชาติ น้ำ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ ตัดน้ำไม่ขาด ตัดบัวยังเหลือใย น้ำบ่อน้อย บอกเล่าเก้าสิบ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ปลากระดี่ได้น้ำ ปลาได้น้ำ ปั้นน้ำเป็นตัว สาดน้ำรดกัน เด็ดบัวเหลือใย เด็ดบัวไม่ไว้ใย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"