คำพังเพย

คำพังเพย

น้ำขึ้นให้รีบตัก

หมายถึง เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อโอกาสมาถึงก็จงรีบคว้าหรือรีบทำ

ที่มา สมัยก่อนเราใช้น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อถึงเวลาน้ำขึ้น น้ำจะเต็มฝั่งใสสะอาดและตักได้ง่าย แต่เวลาน้ำลง น้ำจะแห้งขอดและขุ่นเพราะโคลนตมที่ก้นท้องน้ำ คนสมัยก่อนจึงมักรีบตักน้ำไว้ใช้เมื่อน้ำกำลังขึ้นนั่นเอง

หมายถึง เมื่อเวลามีบุญมีวาสนา อย่างจะทำความดีอะไรก็รับทำๆ เสีย

หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทำ

พจนานุกรมไทย น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึง:

  1. (สํา) มีโอกาสดีควรรีบทํา.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึงอะไร?, หมายถึง เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อโอกาสมาถึงก็จงรีบคว้าหรือรีบทำ ที่มา สมัยก่อนเราใช้น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อถึงเวลาน้ำขึ้น น้ำจะเต็มฝั่งใสสะอาดและตักได้ง่าย แต่เวลาน้ำลง น้ำจะแห้งขอดและขุ่นเพราะโคลนตมที่ก้นท้องน้ำ คนสมัยก่อนจึงมักรีบตักน้ำไว้ใช้เมื่อน้ำกำลังขึ้นนั่นเอง
  • คำพังเพย: น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึงอะไร?, หมายถึง เมื่อเวลามีบุญมีวาสนา อย่างจะทำความดีอะไรก็รับทำๆ เสีย ธรรมชาติ น้ำ
  • คำพังเพย: น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึงอะไร?, หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทำ ธรรมชาติ น้ำ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำรดหัวสาก ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ตาลีตาเหลือก นานปีทีหน น้ำกลิ้งบนใบบอน น้ำถึงไหนปลาถึงนั่น น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา น้ำลดตอผุด น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ นํ้าขึ้นให้รีบตัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำขึ้นให้รีบตัก"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"