คำพังเพย

นกกระจอกกินน้ำ

หมายถึง ชั่วเวลาเดี๋ยวเดียว

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: นกกระจอกกินน้ำ หมายถึงอะไร?, หมายถึง ชั่วเวลาเดี๋ยวเดียว สัตว์ นก ธรรมชาติ น้ำ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กินน้ำไต้ศอก นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง นานทีปีหน นานปีทีหน นินทากาเลเหมือนเทน้ำ น้ำกลิ้งบนใบบอน น้ำถึงไหนปลาถึงนั่น น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา น้ำลดตอผุด น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นกกระจอกกินน้ำ"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"