คำพังเพย

ทุนหายกำไรหมด

หมายถึง ขาดทุนย่อยยับ จนไม่เหลือแม้แต่ทุน

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ทุนหายกำไรหมด หมายถึงอะไร?, หมายถึง ขาดทุนย่อยยับ จนไม่เหลือแม้แต่ทุน

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง คนล้มอย่าข้าม ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ทำคุณบูชาโทษ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำบุญเอาหน้า ทีเขาทีเรา น้ำลดตอผุด ยืมง่ายใช้ยาก วัวหายล้อมคอก โลภนักมักลาภหาย โลภมาก ลาภหาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทุนหายกำไรหมด"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"