คำพังเพย

ทำนาบนหลังคน

หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

พจนานุกรมไทย ทำนาบนหลังคน หมายถึง:

  1. (สํา) ก. หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ทำนาบนหลังคน หมายถึงอะไร?, หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น คำนาม คน
  • คำพังเพย: ทำนาบนหลังคน หมายถึงอะไร?, หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ข้าเก่าเต่าเลี้ยง คนตายขายคนเป็น คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ ทำคุณบูชาโทษ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นกต่อ ผู้ดีแปดสาแหรก ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน หมาหมู่ เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ ไม่เอาถ่าน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำนาบนหลังคน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"