คำพังเพย

ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

หมายถึง ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก

หมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดีด้วย ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือลอบทำร้าย

หมายเหตุ หน้าไหว้หลังหลอก ก็ใช้

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก หมายถึงอะไร?, หมายถึง ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก อวัยวะ หน้า
  • คำพังเพย: ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก หมายถึงอะไร?, หมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดีด้วย ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือลอบทำร้าย หมายเหตุ หน้าไหว้หลังหลอก ก็ใช้ อวัยวะ หน้า คำกริยา นินทา

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำรดหัวสาก ตามใจปากมากหนี้ ตีตนก่อนไข้ ตึงหย่อนแต่พองาม ตื่นก่อนนอนหลัง ต้นรักดอกโศก ต้นร้ายปลายดี หน้าไหว้หลังหลอก หมาลอบกัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"