คำพังเพย

ตีงูที่หาง

หมายถึง ทำอะไรไม่มั่นเหมาะ จะเกิดอันตรายได้

หมายเหตุ ตีงูข้างหาง ก็ว่า

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ตีงูที่หาง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ทำอะไรไม่มั่นเหมาะ จะเกิดอันตรายได้ หมายเหตุ ตีงูข้างหาง ก็ว่า อวัยวะ หาง คำกริยา ตี สัตว์ งู

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ขว้างงูไม่พ้นคอ ดินพอกหางหมู ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตัดหางปล่อยวัด ตีงูข้างหาง ตีงูให้กากิน ตีตนก่อนไข้ ยกหางตัวเอง รวบหัวรวบหาง ล้วงคองูเขียว หมองูตายเพราะงู ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตีงูที่หาง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"