คำพังเพย

ตาลีตาเหลือก

หมายถึง อาการรีบร้อนลนลาน,ตื่นกลัว

พจนานุกรมไทย ตาลีตาเหลือก หมายถึง:

  1. ว. อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว, ตาเหลือก ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ตาลีตาเหลือก หมายถึงอะไร?, หมายถึง อาการรีบร้อนลนลาน,ตื่นกลัว อวัยวะ ตา

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ตกกระไดพลอยโจน ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตบตา ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำรดหัวสาก ตามใจปากมากหนี้ ตีตนก่อนไข้ ตึงหย่อนแต่พองาม ตื่นก่อนนอนหลัง ต้นรักดอกโศก ต้นร้ายปลายดี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตาลีตาเหลือก"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"