คำพังเพย

คำพังเพย

ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา

หมายถึง ให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไว้บ้าง

หมายถึง การจะทำอะไรให้รู้จักประมาณตน รู้จักฐานะของตัวเอง เจียมเนื้อเจียมตัว อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงทำที่อะไรเกินตัว

หมายเหตุ ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา : กระโหลก เขียนผิด ต้องเป็น กะโหลก

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา หมายถึงอะไร?, หมายถึง ให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไว้บ้าง อวัยวะ เนื้อ, ตัว ธรรมชาติ น้ำ
  • คำพังเพย: ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา หมายถึงอะไร?, หมายถึง การจะทำอะไรให้รู้จักประมาณตน รู้จักฐานะของตัวเอง เจียมเนื้อเจียมตัว อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงทำที่อะไรเกินตัว หมายเหตุ ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา : กระโหลก เขียนผิด ต้องเป็น กะโหลก อวัยวะ ตัว, เนื้อ ธรรมชาติ น้ำ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำรดหัวสาก น้ำขึ้นให้รีบตัก ปลากระดี่ได้น้ำ ปลาได้น้ำ มีตาแต่หามีแววไม่ ไม่มีเงาหัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"