คำพังเพย

ตักน้ำรดหัวสาก

หมายถึง แนะนําพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล

หมายเหตุ ตักน้ำรดหัวตอ ก็ว่า

พจนานุกรมไทย ตักน้ำรดหัวสาก หมายถึง:

  1. (สํา) ก. แนะนําพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล เช่น นํ้ารดหัวสาก สอนเด็กปากมาก เลี้ยงลูกใจแข็ง. (สุบิน กลอนสวด), ตักนํ้ารดหัวตอ ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ตักน้ำรดหัวสาก หมายถึงอะไร?, หมายถึง แนะนําพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล หมายเหตุ ตักน้ำรดหัวตอ ก็ว่า ธรรมชาติ น้ำ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ถวายหัว ถ่มน้ำลายรดฟ้า น้ำขึ้นให้รีบตัก ปลาได้น้ำ สาดน้ำรดกัน เล่นกับสากสากต่อยหัว เล่นกับหมาหมาเลียปาก ไม่มีเงาหัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตักน้ำรดหัวสาก"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"