คำพังเพย

ตักน้ำรดหัวตอ

หมายถึง แนะนำเท่าไร พร่ำสอนเท่าไร ก็ไม่ได้ผล

หมายถึง แนะนําพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล

หมายเหตุ ตักนํ้ารดหัวสาก ก็ว่า

พจนานุกรมไทย ตักน้ำรดหัวตอ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. แนะนําพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล, ตักนํ้ารดหัวสาก ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ตักน้ำรดหัวตอ หมายถึงอะไร?, หมายถึง แนะนำเท่าไร พร่ำสอนเท่าไร ก็ไม่ได้ผล
  • คำพังเพย: ตักน้ำรดหัวตอ หมายถึงอะไร?, หมายถึง แนะนําพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล หมายเหตุ ตักนํ้ารดหัวสาก ก็ว่า ธรรมชาติ น้ำ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จุดไต้ตำตอ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตักน้ำรดหัวสาก ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ถวายหัว ถ่มน้ำลายรดฟ้า น้ำขึ้นให้รีบตัก น้ำลดตอผุด ปลาได้น้ำ ปลูกเรือนคร่อมตอ สาดน้ำรดกัน ไม่มีเงาหัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตักน้ำรดหัวตอ"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"