คำพังเพย

คำพังเพย

ตบตา

หมายถึง หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด ทำการหลอกล่อให้เข้าใจผิด

หมายถึง หลอกหรือลวงให้ให้เข้าใจผิด

พจนานุกรมไทย ตบตา หมายถึง:

  1. (สํา) ก. หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ตบตา หมายถึงอะไร?, หมายถึง หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด ทำการหลอกล่อให้เข้าใจผิด
  • คำพังเพย: ตบตา หมายถึงอะไร?, หมายถึง หลอกหรือลวงให้ให้เข้าใจผิด อวัยวะ ตา, ใจ คำกริยา ตบ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กินน้ำไต้ศอก ดูตาม้าตาเรือ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตบหัวลูบหลัง ตาดีได้ตาร้ายเสีย ต้นรักดอกโศก ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น ปากว่าตาขยิบ ผู้ดีแปดสาแหรก สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เห็นเงินตาโต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตบตา"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"