คำพังเพย

คำพังเพย

ช้างเท้าหลัง

หมายถึง ภรรยา (อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ในปัจจุบัน) ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง หรือสามี

หมายเหตุ เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ใช่ช้างเท้าหลังอีกต่อไปแล้ว บางครอบครัวเธอกลายเป็นช้างเท้าหน้าแทนสามีไปแล้ว

หมายถึง คู่ชีวิต ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ช้างเท้าหลัง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ภรรยา (อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ในปัจจุบัน) ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง หรือสามี หมายเหตุ เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ใช่ช้างเท้าหลังอีกต่อไปแล้ว บางครอบครัวเธอกลายเป็นช้างเท้าหน้าแทนสามีไปแล้ว
  • คำพังเพย: ช้างเท้าหลัง หมายถึงอะไร?, หมายถึง คู่ชีวิต ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง สัตว์ ช้าง อวัยวะ ตัว

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ขี่ช้างจับตั๊กแตน ฆ่าช้างเอางา ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ช้างเท้าหน้า มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ วัดรอยเท้า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง เห็นช้างเท่าหมู เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ช้างเท้าหลัง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"