คำพังเพย

คำพังเพย

ช้างเท้าหน้า

หมายถึง ผู้นำ

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ช้างเท้าหน้า หมายถึงอะไร?, หมายถึง ผู้นำ สัตว์ ช้าง อวัยวะ หน้า

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ขี่ช้างจับตั๊กแตน ฆ่าช้างเอางา ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ช้างเท้าหลัง ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน วัดรอยเท้า วันพระไม่ได้มีหนเดียว หน้าไหว้หลังหลอก เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง เห็นช้างเท่าหมู

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ช้างเท้าหน้า"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"