คำพังเพย ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด, ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำพังเพย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

หมายถึง ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ ใบบัวมีขนาดเล็ก ถ้าเอาใบบัวใบเดียวไปปิดช้าง ย่อมปิดไม่มิด คนที่ทำความชั่วไว้มากมาย ถึงจะปิดอย่างไรๆ ก็ปิดไม่หมด คนย่อมรู้เข้าจนได้

หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

หมายถึง คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

พจนานุกรมไทย ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง:

  1. (สํา) น. ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด.

คำพังเพย

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

หมายถึง ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด

หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

พจนานุกรมไทย ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง:

  1. (สํา) น. ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึงอะไร?, หมายถึง ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ ใบบัวมีขนาดเล็ก ถ้าเอาใบบัวใบเดียวไปปิดช้าง ย่อมปิดไม่มิด คนที่ทำความชั่วไว้มากมาย ถึงจะปิดอย่างไรๆ ก็ปิดไม่หมด คนย่อมรู้เข้าจนได้ หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ก็ว่า สัตว์ ช้าง อวัยวะ ตัว คำกริยา ตาย คำนาม คน
  • คำพังเพย: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้ หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ก็ว่า คำนาม คน สัตว์ ช้าง อวัยวะ ตัว คำกริยา ตาย
  • คำพังเพย: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึงอะไร?, หมายถึง ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ก็ว่า คำนาม คน สัตว์ ช้าง คำกริยา ตาย

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ฆ่าช้างเอางา ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ช้างเท้าหลัง ตายทั้งเป็น รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง เด็ดบัวไม่ไว้ใย เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง เห็นช้างเท่าหมู เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"