คำพังเพย

ชาติเสือไม่ทิ้งลาย

หมายถึง เป็นผู้ชายต้องมีความเก่งกล้าสามารถ มีความองอาจแข็งแรง ไม่อ่อนแอเหมือนผู้หญิง

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ชาติเสือไม่ทิ้งลาย หมายถึงอะไร?, หมายถึง เป็นผู้ชายต้องมีความเก่งกล้าสามารถ มีความองอาจแข็งแรง ไม่อ่อนแอเหมือนผู้หญิง สัตว์ เสือ
  • คำพังเพย: ชาติเสือไม่ทิ้งลาย หมายถึงอะไร?, หมายถึง เป็นผู้ชายต้องมีความเก่งกล้าสามารถ มีความองอาจแข็งแรง ไม่อ่อนแอเหมือนผู้หญิง คำนาม ชาย, หญิง สัตว์ เสือ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จับเสือมือเปล่า ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย ยุงร้ายกว่าเสือ หน้าเนื้อใจเสือ เขียนเสือให้วัวกลัว เชื้อไม่ทิ้งแถว เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ เสือเฒ่าจำศีล เสือเฒ่าเจ้าเล่ห์ ใจดีสู้เสือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชาติเสือไม่ทิ้งลาย"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"