คำพังเพย

จับเสือมือเปล่า

หมายถึง หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน

หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน

พจนานุกรมไทย จับเสือมือเปล่า หมายถึง:

  1. (สํา) ก. แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: จับเสือมือเปล่า หมายถึงอะไร?, หมายถึง หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน
  • คำพังเพย: จับเสือมือเปล่า หมายถึงอะไร?, หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน คำกริยา จับ สัตว์ เสือ อวัยวะ มือ, ตัว

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จับปลาสองมือ จับปูใส่กระด้ง ชาติเสือไม่ทิ้งลาย ปากว่ามือถึง มืออยู่ไม่สุข ยุงร้ายกว่าเสือ หน้าเนื้อใจเสือ เขียนเสือให้วัวกลัว เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ เสือเฒ่าจำศีล เสือเฒ่าเจ้าเล่ห์ ใจดีสู้เสือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จับเสือมือเปล่า"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"