คำพังเพย

คำพังเพย

ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า หมายถึงอะไร?, หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ อวัยวะ ใจ ธรรมชาติ หญ้า

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ขนทรายเข้าวัด ขนมจีนผสมน้ำยา ขิงก็ราข่าก็แรง ขุนไม่เชื่อง ข่มเขาโคขืน ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ยกตนข่มท่าน รกคนดีกว่ารกหญ้า วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน หวานอมขมกลืน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"