คำพังเพย

คำพังเพย

กินปูนร้อนท้อง

หมายถึง ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ

หมายถึง เปรียบเหมือนคนเมื่อทำความผิดแล้วเกรงว่าคนอื่นจะจับความผิดของตนได้ อันที่จริง เฉยไว้ก็ไม่มีใครรู้แต่กลับแสดงอาการพิรุธออกมาให้เห็นก่อนที่คนอื่นจะรู้

หมายถึง ทำอาการมีพิรุธเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง

พจนานุกรมไทย กินปูนร้อนท้อง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทําอาการมีพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: กินปูนร้อนท้อง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ อวัยวะ ตัว
  • คำพังเพย: กินปูนร้อนท้อง หมายถึงอะไร?, หมายถึง เปรียบเหมือนคนเมื่อทำความผิดแล้วเกรงว่าคนอื่นจะจับความผิดของตนได้ อันที่จริง เฉยไว้ก็ไม่มีใครรู้แต่กลับแสดงอาการพิรุธออกมาให้เห็นก่อนที่คนอื่นจะรู้ คำกริยา จับ คำนาม คน
  • คำพังเพย: กินปูนร้อนท้อง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ทำอาการมีพิรุธเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กรวดน้ำคว่ำกะลา กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง ขมิ้นกับปูน ตามใจปากจะลำบากท้อง ตามใจปากมากหนี้ ตีงูให้กากิน ทองไม่รู้ร้อน สาวไส้ให้กากิน สุกเอาเผากิน หนีร้อนมาพึ่งเย็น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เกลียดตัวกินไข่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กินปูนร้อนท้อง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"