คำพังเพย

คำพังเพย

กินบนเรือนขี้บนหลังคา

หมายถึง คนเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุณคน เหมือนผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขา แต่กลับทำเรื่องเดือดร้อน สร้างความเสียหาย ให้กับเจ้าของบ้าน

หมายเหตุ กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็ว่า

หมายถึง คนเนรคุณอาศัยบ้านเขาหรือเขาให้ความช่วยเหลือแต่กลับทำความบัดซบให้

หมายเหตุ กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็ว่า

หมายถึง คนเนรคุณ

หมายเหตุ กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็ว่า

พจนานุกรมไทย กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เนรคุณ.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุณคน เหมือนผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขา แต่กลับทำเรื่องเดือดร้อน สร้างความเสียหาย ให้กับเจ้าของบ้าน หมายเหตุ กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็ว่า คำนาม คน
  • คำพังเพย: กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนเนรคุณอาศัยบ้านเขาหรือเขาให้ความช่วยเหลือแต่กลับทำความบัดซบให้ หมายเหตุ กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็ว่า คำนาม คน
  • คำพังเพย: กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนเนรคุณ หมายเหตุ กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา ก็ว่า คำนาม คน

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กรวดน้ำคว่ำกะลา กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง ขี้แพ้ชวนตี น้ำกลิ้งบนใบบอน ปลูกเรือนคร่อมตอ ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย สาวไส้ให้กากิน เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง เห็นขี้ดีกว่าไส้ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไม่ใช่ขี้ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กินบนเรือนขี้บนหลังคา"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"