คำพังเพย

คำพังเพย

กาคาบพริก

หมายถึง ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง

หมายถึง คนผิวดำที่ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง ๆ หรือสีแจ๋นๆ

หมายถึง ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแดง

พจนานุกรมไทย กาคาบพริก หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ลักษณะที่คนผิวดําแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: กาคาบพริก หมายถึงอะไร?, หมายถึง ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง คำกริยา คาบ คำนาม คน สัตว์ กา อาหาร พริก อวัยวะ ตัว
  • คำพังเพย: กาคาบพริก หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนผิวดำที่ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง ๆ หรือสีแจ๋นๆ
  • คำพังเพย: กาคาบพริก หมายถึงอะไร?, หมายถึง ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแดง อวัยวะ ตัว คำกริยา คาบ คำนาม คน สัตว์ กา อาหาร พริก

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กรวดน้ำคว่ำกะลา กันดีกว่าแก้ กาในฝูงหงส์ กำขี้ดีกว่ากำตด กินบนเรือนขี้บนหลังคา ก้างขวางคอ ซื่อเหมือนแมวนอนหวด ตีงูให้กากิน นินทากาเลเหมือนเทน้ำ สาวไส้ให้กากิน เล็กพริกขี้หนู แมวนอนหวด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กาคาบพริก"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"