[คำพังเพย]

ใจเขาใจเรา

หมายถึงการที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่น ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา ถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกอย่างไร

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ใจเขาใจเรา"

  • ใจเขาใจเรา

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"