คำพังเพย

เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น

หมายถึงทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ

หมายเหตุเหมือนกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทําเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกําลังทรัพย์หรือความสามารถพอ, มีความหมายอย่างเดียวกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง.

ภาพประกอบ

  • เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"