[คำพังเพย]

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

หมายถึงยุยงให้ 2 ฝ่ายทะเลาะวิวาทกัน

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน"

  • เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"