คำพังเพย

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

หมายถึงการให้อภัย คือการยุติความบาดหมางทั้งปวง ไม่จองเวรจองกรรมกัน เวรกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นใหม่

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"