[คำพังเพย]

เป่าปี่ให้ควายฟัง

หมายถึงการพูดจาแนะนำสั่งสอนให้คนโง่เง่าฟังเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเองแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนเป่าปี่ให้ควายฟังควายฟังไม่รู้เรื่อง

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "เป่าปี่ให้ควายฟัง"

  • เป่าปี่ให้ควายฟัง

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"