[คำพังเพย]

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

หมายถึงประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด"

  • เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"