[คำพังเพย]

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

หมายถึงประพฤติตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ, ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ คน และสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม"

  • เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"