[คำพังเพย]

อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

หมายถึงอย่าหาความจากคนที่ไม่มีสติสมบูรณ์ เพราะไร้ซึ่งประโยชน์ในการเจรจา

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา"

  • อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"