คำพังเพย

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

หมายถึงคนเราแม้จะมีความรู้สูงอย่างนักปราชญ์ ก็อาจผิดพลาดได้เหมือนกัน ทุกคนจึงไม่ควรประมาท แม้สัตว์สี่เท้าเช่น วัวควายซึ่งมีสี่เท้าก็ยังอาจก้าวพลาดถึงล้มลงได้ ภาษิตนี้บางทีก็มีพูดต่อไปอีกว่า “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง สองตีนโด่เด่ คงจะเซลงบ้าง”

Posted on by Admin

หมายถึงคนเราแม้จะมีความรู้สูงอย่างนักปราชญ์ ก็อาจผิดพลาดได้เหมือนกัน ทุกคนจึงไม่ควรประมาท แม้สัตว์สี่เท้าเช่น วัวควายซึ่งมีสี่เท้าก็ยังอาจก้าวพลาดถึงล้มลงได้

หมายเหตุสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
  • สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"