คำพังเพย

สีซอให้ควายฟัง

หมายถึงแนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สีซอให้ควายฟัง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่า.

ภาพประกอบ

  • สีซอให้ควายฟัง

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"