[คำพังเพย]

สีซอให้ควายฟัง

หมายถึงแนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "สีซอให้ควายฟัง"

  • สีซอให้ควายฟัง

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"