คำพังเพย

สร้างวิมานในอากาศ

หมายถึง ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี, คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย

Posted on by Admin

หมายถึง หวังจะมีจะเป็นอะไรอย่างเลิศลอย, คิดฝันลม ๆ แล้ง ๆ ถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความมั่งมี

Posted on by Admin

หมายถึง คิดคาดหวัง จะมีจะเป็นอะไรอย่างเลิศลอย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สร้างวิมานในอากาศ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี, คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย.

หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

ภาพประกอบ

  • สร้างวิมานในอากาศ
  • สร้างวิมานในอากาศ
  • สร้างวิมานในอากาศ

คำพังเพยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย: สร้างวิมานในอากาศ หมายถึงอะไร?"

คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"