คำพังเพย

ศิษย์มีครู

[คำพังเพย]

หมายถึง คนเก่งที่มีครู


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่