[คำพังเพย]

วัวหายล้อมคอก

หมายถึงเกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้วจึงคิดหาหนทางป้องกันเหมือนมีสมบัติไม่เก็บรักษาให้ดีพอสมบัติหายไปแล้วจึงหาทางสร้างที่เก็บสมบัติ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "วัวหายล้อมคอก"

  • วัวหายล้อมคอก

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"