คำพังเพย

วัวลืมตีน

[คำพังเพย]

หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่