[คำพังเพย]

วันพระไม่ได้มีหนเดียว

หมายถึงวันหน้ายังมีโอกาสอีก

หมายเหตุมักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "วันพระไม่ได้มีหนเดียว"

  • วันพระไม่ได้มีหนเดียว

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"