คำพังเพย

วันพระไม่ได้มีหนเดียว

[คำพังเพย]

หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่