[คำพังเพย]

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

หมายถึงลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น"

  • ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"