คำพังเพย

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

หมายถึงคือการสามารถเอาตัวรอดในจังหวะ สถาการณ์ที่ลำบากหรือเข้าขั้นวิกฤติได้ หรือหลบหลีกจากอันตรายมาได้อย่างปลอดภัยไม่ได้รับผลอันใดจากสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่เป็นอะไรหรือได้รับผลกระทบมากมาย

หมายเหตุรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี"

  • รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"