[คำพังเพย]

รักสนุกทุกข์ถนัด

หมายถึงสนุกมาก ก็มักจะทุกข์มาก

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "รักสนุกทุกข์ถนัด"

  • รักสนุกทุกข์ถนัด

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"