[คำพังเพย]

รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

หมายถึงใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา"

  • รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"