คำพังเพย

รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย

หมายถึงร่วมกันทำงานย่อมประสบความสำเร็จได้ แต่ทางตรงกันข้าม ถ้าแยกกันทำไม่รวมใจกัน งานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเอาได้

หมายเหตุรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"