คำพังเพย

ยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน

หมายถึงคนที่มีทั้งโชคดีและร้ายสลับกันไปมา

หมายเหตุชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน  ก็ว่า

Posted on by Admin

รู้หรือไม่?

  1. แมว เปรียบเป็นอะไร?

    แมวในที่นี้ เปรียบเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอีกฝ่าย

  2. แล้วหนู เปรียบเป็นอะไร?

    ดังนั้น แมวจึงเปรียบเป็นผู้เป็นรอง อาจจะเป็นลูกน้องหรือคนที่มีศักยภาพด้อยกว่าอีกฝ่าย

ภาพประกอบ "ยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน"

  • ยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"