[คำพังเพย]

ม้าดีย่อมมีพยศ

หมายถึงคนเก่ง คนมีฝีมือ มักจะมีความรั้นบ้างในบางแง่มุม

หมายเหตุม้าดีต้องมีพยศ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ม้าดีย่อมมีพยศ"

  • ม้าดีย่อมมีพยศ

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"