คำพังเพย

ม้าดีต้องมีพยศ

หมายถึงคนเก่ง คนมีฝีมือ มักจะมีความรั้นบ้างในบางแง่มุม

หมายเหตุม้าดีย่อมมีพยศ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ม้าดีต้องมีพยศ"

  • ม้าดีต้องมีพยศ

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"