[คำพังเพย]

มีตาหามีแววไม่

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "มีตาหามีแววไม่"

  • มีตาหามีแววไม่

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"