[คำพังเพย]

ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

หมายถึงฟังไม่ได้ความแจ่มชัดแล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิดๆพลาดๆ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด"

  • ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"